Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób są wykorzystywane, kliknij tutaj

Znak A-10

Znaki ostrzegawcze

Znak A-10 Przejazd kolejowy bez zapór.
A-10
Przejazd kolejowy bez zapór.
Ostrzega o przejeździe kolejowym nie wyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Znak ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory oraz zobowiązuje uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Przy odległości znaku od przejazdu w przedziale 150-300 m (drogi o prędkości powyżej 60 km/h) lub 50-100 m (drogi o prędkości poniżej 60 km/h) powtarza się go wraz z odpowiednimi słupkami wskaźnikowymi:

1. ze słupkiem G-1a „słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni”

2. ze słupkiem G-1b „słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni” na 2/3 odległości z punktu 1

3. ze słupkiem G-1c „słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni” na 1/3 odległości z punktu 1

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h i widoczności przejazdu z drogi mniejszej niż 100 m oraz na jezdniach jednokierunkowych dodatkowo powtarza się go z analogicznymi słupkami wskaźnikowymi (G-1d, G-1e i G-1f) po lewej strony jezdni.

W przypadku odległości znaku od przejazdu w przedziale 100-200 m (drogi o prędkości powyżej 60 km/h) lub 35-70 m (drogi o prędkości poniżej 60 km/h), używa się go ze słupkiem G-1b i w połowie odległości ze słupkiem G-1c.

W przypadku odległości znaku od przejazdu w przedziale 50-100 m (drogi o prędkości powyżej 60 km/h) lub 20-35 m (drogi o prędkości poniżej 60 km/h), używa się go jedynie ze słupkiem G-1c i G-1f.

Na drogach gruntowych z kolei znak ten umieszczany jest ze słupkiem G-1c w odległości 50-100 m od przejazdu.

Pod znakiem mogą być umieszczone:

1. T-1 "Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego" (bez niej odległość od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach).

2. T-2 "Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo" (jeżeli długość odcinka przekracza 500 m).

3. T-3 "Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo"

4. T-7 "Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe

Należy on do grupy znaków ostrzegawczych i grupy znaków drogowych pionowych. Obowiązują dla nich następujące reguły:

1. znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

2. znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony. Znak umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi z kolei powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3. kierujący jest obowiązany stosować się do znaku drogowego pionowego umieszczonego na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeździe, który wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne.

Inne znaki w kategorii
comments powered by Disqus