Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób są wykorzystywane, kliknij tutaj

Znak B-1

Znaki zakazu

Znak B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach.
B-1
Zakaz ruchu w obu kierunkach.
Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy znak może być ustawiony na jezdni.
Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.

Przy braku odpowiedniej informacji kierujący pojazdem wykonującym na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne może nie stosować się do zakazów wyrażonych znakiem podczas wykonywania prac na drodze lub dojazdu do miejsca ich wykonywania znajdującego się na obszarze lub na drodze objętej zakazem, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

Podobnie (przy braku odpowiedniej informacji czyli tabliczki "Dotyczy także niepełnosprawnych") uprawniona osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do tego zakazu.

Mogą pod nim być umieszczone:

1. T-20 "Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje".

2. T-21 "Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje" (bez niej obowiązuje od miejsca ustawienia).

3. T-22 "Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych".

Może być on umieszczony pod:

1. znakiem E-17a "Miejscowość" (oznacza to, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem).

2. znakiem D-42 "Obszar zabudowany" (oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 "Koniec obszaru zabudowanego" lub E-18a "koniec miejscowości", z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem).

3. znakiem D-52 "strefa ruchu" (oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-53 "koniec strefy ruchu", z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem).

Należy on do grupy znaków zakazu i grupy znaków drogowych pionowych. Obowiązują dla niego następujące reguły:

1. może być ograniczony dla niektórych uczestników ruchu - informacja precyzująca, jakich pojazdów dotyczy (np. podająca rodzaj lub masę), może być umieszczona na znaku albo tabliczce

2. mogą być z niego wyłączeni pewni uczestnicy ruchu lub rodzaje pojazdów - wtedy stosowana jest tabliczka "Nie dotyczy...", która nie może zawierać zbyt ogólnikowego napisu (np. "Nie dotyczy ruchu lokalnego"). Przykład: "Nie dotyczy MPK", "Nie dotyczy TAXI", "Nie dotyczy samochodów osobowych", "Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia", "Nie dotyczy pojazdów służb miejskich" (ten ostatni oznacza Straż Pożarną, Policję, Pogotowie, przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, wodociągowo-kanalizacyjne, energetyczne, itp.), "Nie dotyczy mieszkańców posesji od nr ... do nr ... ulicy ..."

3. umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.

4. znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

5. znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony. Znak umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi z kolei powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. kierujący jest obowiązany stosować się do znaku drogowego pionowego umieszczonego na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeździe, który wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne.

Inne znaki w kategorii
comments powered by Disqus