Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób są wykorzystywane, kliknij tutaj

Znak B-14

Znaki zakazu

Znak B-14 Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę.
B-14
Zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów (towarów) niebezpiecznych, materiały niebezpieczne klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9 w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Jest on umieszczany na drogach przebiegających w pobliżu zbiorników lub cieków wodnych o wysokiej klasie czystości (źródła rzek, jeziora i zbiorniki wody pitnej, miejsca poboru wody do celów spożywczych lub przemysłowych), które w razie awarii pojazdu lub wypadku mogą być skażone przewożonymi materiałami.

Jeśli ujęcie wody znajduje się między mostami, to znak najczęsciej znajduje się na drodze przebiegającej przez most umiejscowiony powyżej ujęcia.

Znak B-14 przed dniem 08.12.2008 nazywał się "Zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę"

Mogą pod nim być umieszczone:

1. T-20 "Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje".

2. T-21 "Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje" (bez niej obowiązuje od miejsca ustawienia).

Może być on umieszczony pod:

1. znakiem E-17a "Miejscowość" (oznacza to, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem).

2. znakiem D-42 "obszar zabudowany" (oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 "koniec obszaru zabudowanego" lub E-18a "koniec miejscowości", z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem).

3. znakiem D-52 "strefa ruchu" (oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-53 "koniec strefy ruchu", z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem).

Należy on do grupy znaków zakazu i grupy znaków drogowych pionowych. Obowiązują dla niego następujące reguły:

1. mogą być z niego wyłączeni pewni uczestnicy ruchu lub rodzaje pojazdów - wtedy stosowana jest tabliczka "Nie dotyczy...", która nie może zawierać zbyt ogólnikowego napisu (np. "Nie dotyczy ruchu lokalnego").

2. umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.

3. znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

4. znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony. Znak umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi z kolei powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

5. kierujący jest obowiązany stosować się do znaku drogowego pionowego umieszczonego na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeździe, który wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne.

Inne znaki w kategorii
comments powered by Disqus