Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób są wykorzystywane, kliknij tutaj

Znak B-33

Znaki zakazu

Znak B-33 Ograniczenie prędkości (tu: 50 km/h).
B-33
Ograniczenie prędkości (tu: 50 km/h).
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.
Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do miejsca:
1. wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
2. umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,
3. umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego.
Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce. Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:
1)pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne
2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego
3) pojazdu holującego pojazd silnikowy
4)motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7
5) samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy

Jeżeli zakaz nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania. (przyp. autora: skrzyżowania z drogą publiczną o twardej nawierzchni).
Nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.
Inne znaki w kategorii
comments powered by Disqus