Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób są wykorzystywane, kliknij tutaj

Znak A-5

Znaki ostrzegawcze

Znak A-5 Skrzyżowanie dróg.
A-5
Skrzyżowanie dróg.
Ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami.

Oraz zobowiązuje uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Stosuje się go na obszarze zabudowanym, jeżeli:

1. na skrzyżowaniu występuje wlot drogi, która na poprzedzającym odcinku ma pierwszeństwo nadane znakiem A-6a "Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach", A-6b "Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie", A-6c "Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie", A-6d "Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony", A-6e "Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony" lub D-1 "Droga z pierwszeństwem".

2. w przypadkach, gdy skrzyżowanie może nie być wystarczająco postrzegane przez kierujących lub geometria skrzyżowania może sugerować inne zasady pierwszeństwa

Dopuszcza się jego stosowanie również przed skrzyżowaniem dwóch dróg gruntowych, jeżeli uzasadnia to natężenie i struktura ruchu, a także gdy nawierzchnia umożliwia jazdę pojazdów samochodowych z prędkością 30-40 km/h.

Pod znakiem mogą być umieszczone:

1. T-1 "Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego" (bez niej odległość od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach).

2. T-2 "Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo" (jeżeli długość odcinka przekracza 500 m).

3. T-3 "Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo"

Należy on do grupy znaków ostrzegawczych i grupy znaków drogowych pionowych. Obowiązują dla nich następujące reguły:

1. znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

2. znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony. Znak umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi z kolei powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3. kierujący jest obowiązany stosować się do znaku drogowego pionowego umieszczonego na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeździe, który wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne.

Inne znaki w kategorii
comments powered by Disqus