Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób są wykorzystywane, kliknij tutaj

Znak A-3

Znaki ostrzegawcze

Znak A-3 Dwa niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo.
A-3
Dwa niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawo.

Znak ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku oraz zobowiązuje uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Stosuje się wówczas, gdy odległość od końca pierwszego, wymagającego oznakowania łuku, na którym droga skręca w prawo, do początku drugiego, wymagającego oznakowania łuku jest mniejsza niż 300 m (nie ma znaczenia, czy drugi łuk jest w tym samym kierunku, czy przeciwnym).

Pod znakiem mogą być umieszczone:

1. T-1 "Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego" (bez niej odległość od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach).

2. T-2 "Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo" (jeżeli długość odcinka przekracza 500 m, stosowana przy większej niż trzy ilości łuków oddzielonych od siebie odcinkami prostymi o długości mniejszej niż 300 m).

3. T-3 "Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo" (stosowana, gdy w odległości mniejszej niż 500 m nie ma kolejnego znaku ostrzegawczego uprzedzającego o niebezpiecznych zakrętach, pojawia się na końcu ostatniego łuku oznakowanego znakiem A-3 z tabliczką T-2 lub T-4 w miejscu, w którym łuk przechodzi w prostą)

4. T-4 "Tabliczka wskazująca liczbę zakrętów" (przy oznakowaniu trzech łuków oddzielonych od siebie odcinkami prostymi o długości mniejszej niż 300 m)

5. T-5 "Tabliczka wskazująca początek drogi krętej" (stosowana wraz z tabliczką T-2 gdy liczba łuków jest większa niż 3, a krętość odcinka mierzonego od początku pierwszego łuku do końca ostatniego jest większa niż 160°/km)

Należy on do grupy znaków ostrzegawczych i grupy znaków drogowych pionowych. Obowiązują dla nich następujące reguły:

1. znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

2. znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony. Znak umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi z kolei powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3. kierujący jest obowiązany stosować się do znaku drogowego pionowego umieszczonego na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeździe, który wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne.

Inne znaki w kategorii
comments powered by Disqus