Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób są wykorzystywane, kliknij tutaj

Znak A-7

Znaki ostrzegawcze

Znak A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu.
A-7
Ustąp pierwszeństwa przejazdu.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem.
Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Przepis stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.
Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Znak ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem oraz zobowiązuje uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. Znak znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Umieszczany jest na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem oraz w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu, gdzie obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wynika z przepisów ustawy "Prawo o ruchu drogowym".

Pod znakiem mogą być umieszczone:

1. T-1 "Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego" (bez niej odległość od skrzyżowania wynosi 50 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach).

2. T-2 "Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo" (jeżeli długość odcinka przekracza 500 m).

3. T-3 "Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo"

4. T-6c "Tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie" (umieszczana na drodze podporządkowanej)

5. T-6d "Tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych" (umieszczana na drodze podporządkowanej)

Należy on do grupy znaków ostrzegawczych i grupy znaków drogowych pionowych. Obowiązują dla nich następujące reguły:

1. znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

2. znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony. Znak umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi z kolei powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3. kierujący jest obowiązany stosować się do znaku drogowego pionowego umieszczonego na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeździe, który wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne.

Inne znaki w kategorii
comments powered by Disqus