Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w celu zapewnienia wygody podczas przeglądania serwisu. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób są wykorzystywane, kliknij tutaj

Znak B-21

Znaki zakazu

Znak B-21 Zakaz skrętu w lewo.
B-21
Zakaz skrętu w lewo.
Zabrania skręcania w kierunku wskazanym na znaku oraz zabrania zawracania. Zakaz wyrażony znakiem B-21 obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu. Znak B-21 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Stosuje się w celu zabronienia skręcania pojazdów w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, w szczególności ze względu na:

1. mały promień łuku,

2. małą szerokość jezdni drogi odgałęziającej się w prawo,

3. warunki ruchu wynikające z bardzo intensywnego ruchu pieszych (skręcające pojazdy mogą tamować ruch na pasie drogi, którą opuszczają).

Znak jest najczęściej umieszczony w odległości do 50 m przed skrzyżowaniem oraz na jezdni jednokierunkowej powtórzony bezpośrednio przed skrzyżowaniem po lewej stronie (na jezdni dwukierunkowej bywa powtarzany po prawej stroniebezpośrednio przed skrzyżowaniem).

Znak w postaci świetlnej może być stosowany na skrzyżowaniach, na których warunki ruchu powodują konieczność okresowego zabronienia skręcania pojazdów. Znak włączany jest automatycznie przy określonym natężeniu ruchu pojazdów lub przez służby monitorujące ruch.

Mogą pod nim być umieszczone:

1. F-07 "sposób jazdy w związku z zakazem skręcania"

2. T-20 "Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje".

3. T-21 "Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje" (bez niej obowiązuje od miejsca ustawienia).

4. T-22 "Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych" (wtedy znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów).

Może być on umieszczony pod:

1. znakiem E-17a "Miejscowość" (oznacza to, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem).

2. znakiem D-42 "obszar zabudowany" (oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 "koniec obszaru zabudowanego" lub E-18a "koniec miejscowości", z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem).

3. znakiem D-52 "strefa ruchu" (oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-53 "koniec strefy ruchu", z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem).

Należy on do grupy znaków zakazu i grupy znaków drogowych pionowych. Obowiązują dla niego następujące reguły:

1. może być ograniczony dla niektórych uczestników ruchu - informacja precyzująca, jakich pojazdów dotyczy (np. podająca rodzaj lub masę), może być umieszczona na znaku albo tabliczce

2. mogą być z niego wyłączeni pewni uczestnicy ruchu lub rodzaje pojazdów - wtedy stosowana jest tabliczka "Nie dotyczy...", która nie może zawierać zbyt ogólnikowego napisu (np. "Nie dotyczy ruchu lokalnego").

3. umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.

4. znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

5. znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony. Znak umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi z kolei powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. kierujący jest obowiązany stosować się do znaku drogowego pionowego umieszczonego na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeździe, który wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne.

Inne znaki w kategorii
comments powered by Disqus